1.Визначення термінів

1.1.Ця оферта є правилами оформлення, виконання та отримання замовлень на веб-сайті https://siena.shoes/.

1.2.Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку Товарів представлених на Сайті.

1.3.Покупець – особа,що здійснює Замовлення та має намір придбати/купує Товари, пропоновані до продажу Продавцем та представлені на Сайті.

1.4.Правила – Правила оформлення, виконання та отримання замовлень на Сайті.

1.5.Продавець – адміністрація Сайту, фізична особа-підприємець ФОП Моружко Анастасія Петрівна.

Телефон: +380 (99) 659 62 80

електронна пошта: siena.shoess@gmail.com

1.6.Пропозиція – відомості про Товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про Товар, його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки Товару.

1.7.Сайт – вeб-сайт, що має адресу в мережі інтернет https://siena.shoes/, на окремих сторінках (в розділах) якого розміщено правила (умови) оформлення замовлення, оплати, доставки, повернення Товару, гарантії, представлено Товар тощо.

1.8.Товар – матеріальний об’єкт, пропонований до продажу Продавцем, розміщений на Сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його доступності.

1.9.Служба доставки – третя особа, яка надає послуги з перевезення товарів, кур’єрської та/або поштової доставки товарів.

2.Загальні положення

2.1.Використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись, оформлення Покупцями Замовлень) автоматично свідчить про ознайомлення Покупця та його згоду з Правилами. У разі незгоди Покупця із Правилами, він зобов’язаний утриматися від використання Сайту.

2.2.Ці Правила регулюють порядок:

2.2.1.доступу Покупців до інформації, що розміщується на Сайті;

2.2.2.використання Сайту;

2.2.3.замовлення Товару;

2.2.4.оплати Товару;

2.2.5.доставки Товару;

2.2.6.отримання та повернення Товару.

2.3.Інформація про Товар відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це. Визначені зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, оформленого після їх публікації.

2.4.Інформація про Товар, умови його придбання, ціни та будь-яка інша інформація Продавця точно відображається на Сайті.

2.5.Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Покупець після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом обрання товару, заповнення форми у розділі «Оформити замовлення», підтвердження достовірності та правильності внесеної інформації та виконання всіх дій, визначених на Сайті, для відправлення замовлення Продавцю. Заповнення визначеної форми та відправлення її Продавцю вважається офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції та цих Правилах.

2.6.Оферта вважається прийнятою Продавцем (акцепт), якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив Товар відповідно до умов, передбачених офертою Покупця.

2.7.Після отримання оферти Покупця Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Покупця. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактично оплата, отримання Покупцем Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту оплати та/або видачі Товару.

2.8.У випадку помилковості відправленого акцепту Сторони мають право змінити умови тільки у випадку вчасного повідомлення про таку помилковість одна одній.

2.9.Акцепт Продавцем оферти Покупця або акцепт Покупцем зустрічної оферти Продавця є укладенням між ними угоди на умовах, встановлених цими Правилами.

2.10.Інформація про Товар розміщена безпосередньо на Сайті. Крім того, при отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Покупець зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття такого Товару.

3.Порядок оформлення Замовлення

3.1.Для отримання можливості здійснити покупку на Сайті Покупець має коректно заповнити обов’язкові поля під час оформлення замовлення, підтвердити достовірність та правильність внесеної інформації та виконати усі дії, визначені на Сайті, для відправлення замовлення Продавцю.

3.2.Під час заповнення форми Замовлення, Покупець зобов’язується вказувати інформацію, позначену як обов’язкова, в повному обсязі, а також Покупець несе відповідальність за достовірність, правильність і правдивість як обов’язкової, так і іншої наданої інформації.

3.3.Оформленням Замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами цих Правил, і всі дії, які ним будуть здійснені, не будуть суперечити умовам цих Правил.

3.4.Замовлення вважається прийнятим до виконання, після отримання Покупцем від Продавця електронного повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка або іншого телефонного повідомлення на номер мобільного телефону Покупця, що вказані при оформленні Замовлення Покупцем, з підтвердженням факту узгодження та приймання Замовлення.

3.5.Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання Покупцю електронного повідомлення чи здійснення телефонного дзвінка/іншого телефонного повідомлення. В такому випадку права і обов’язки Сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передачею замовленого товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені цими Правилами, припиняються, а вартість Товару, у випадку сплати за нього, повертається Покупцю.

3.6.У випадку невірного зазначення Покупцем, при оформленні Замовлення, електронної пошти та/або номеру телефону, Продавець має право відмінити таке не підтверджене Замовлення.

4.Вартість та умови оплати Товару

4.1.Ціна Товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки.

4.2.Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав електронне повідомлення або телефонний дзвінок або інше телефонне повідомлення, що підтверджує прийняття Замовлення.

4.3.Вартість товару сплачується в національній валюті України – гривні.

4.4.Покупець може здійснити оплату замовленого Товару:

  • перерахувавши грошові кошти на рахунок Продавця;
  • накладним платежем при доставці Товару поштовими службами;
  • безготівковим переказом через сервіс WayForPay.com.

4.5.З моменту прийняття Замовлення Покупця, Продавець бронює за Покупцем обраний Товар на 24 годин. Якщо протягом 24 годин з моменту оформлення Замовлення Товар не був оплачений Покупцем, бронь з такого Товару знімається, а Покупець вважається таким, що відмовився від Замовлення (анулював Замовлення).

4.6.Товар до моменту його передачі Продавцем, повинен бути повністю оплачений Покупцем. Відсутність своєчасної оплати або оплата Товару не в повному обсязі не створює жодних зобов’язань для Продавця (у тому числі, щодо бронювання Товару за Покупцем).

4.7.При здійсненні оплати Товару Покупець зобов’язаний зазначати у графі «Призначення платежу» своє прізвище, ім’я, по-батькові, номер власного замовлення або зателефонувати Продавцю на телефон, зазначений на Сайті, та повідомити про здійснення оплати відповідного номеру замовлення. В іншому випадку Продавець не несе відповідальності за можливе затримання доставки Товару Покупцю через додаткові витрати часу на ідентифікацію платежу.

4.8.У разі, якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем, сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а вже витрачені кошти на доставку, понесені до моменту анулювання Замовлення Покупцем, поверненню не підлягають.

4.9.При анулюванні Замовлення чи поверненні Товару Покупцем грошові кошти сплачені Покупцем підлягають поверненню тільки після отримання Товару Продавцем.

4.10.Повернення грошових коштів Покупцю здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Продавцем поверненого Товару шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, з якого була проведена оплата Покупцем, або на інший рахунок, вказаний Покупцем у письмовому або електронному вигляді.

4.11.Продавець може обмежувати можливість використання деяких з способів здійснення оплати замовленого Товару.

5.Порядок передачі Товару

5.1.Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Вартість доставки сплачується окремо та не входить до складу вартості Товару.

5.2.Продавець зобов’язується передати Товар перевізнику (кур’єру, поштовій організації тощо) для здійснення доставки або підготувати його для видачі Покупцю у приміщення Продавця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Замовлення. У разі якщо Товар знаходитьсяу різних приміщеннях (складах) або виникають обставини, що ускладнюють виконання Замовлення, строк для здійснення доставки (видачі) може бути продовжений Продавцем до 7 (семи) робочих днів. Доставка Замовлення Товару здійснюється протягом строків, які визначені перевізником (кур’єром, поштовою організацією тощо). Продавець не несе відповідальності за дотримання строків доставки перевізником (кур’єром,поштовою організацією тощо).

5.3.При оформленні Замовлення Покупець має можливість самостійно обрати спосіб доставки, а саме:

  • адресна доставка кур’єром поштової служби;
  • отримання товару у обраному відділенні поштової служби;
  • самостійне вивезення з приміщення Продавця.

5.4.Вартість доставки Товарів поштовими службами визначається за їх тарифами.

5.5.Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, в казаних на Сайті, однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця, в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного зв’язку.

5.6.Моментом отримання товару Покупцем є підписання ним документа, що підтверджує факт прийняття замовленого ним Товару (акт приймання-передачі, декларація на пересилання або будь-який інший документ,який може підтвердити факт передачі Товару) або фактичне отримання Покупцем Товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. Для видачі Товару Покупцю останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт тощо).

5.7.При отриманні товару Покупець зобов’язується перевірити товар на наявність пошкоджень. Претензії Покупця щодо видимих дефектів Товару, його комплектності та якості не приймаються після отримання/прийняття Товару Покупцем.

5.8.У випадку, якщо на вимогу Покупця Товар передається третій особі, то моментом отримання товару Покупцем є момент підписання такою третьою особою документа що підтверджує факт прийняття замовленого ним Товару (акт приймання-передачі,декларація на пересилання або будь-який інший документ, який може підтвердити факт передачі Товару).

5.9.Продавець може обмежувати можливість використання деяких з способів доставки Товару при оформленні Замовлення.

6.Гарантійні умови

6.1.Гарантійні строки згідно із Державними стандартами України становлять:

6.1.1.для взуття модельного – 30 календарних днів;

6.1.2.для взуття повсякденного зі шкіри,текстилю – 30 календарних днів;

6.1.3.для взуття повсякденного із синтетичної та штучної шкіри, а також з комбінованим верхом:

-взуття зі шкіряною підошвою – 40 календарних днів;

-взуття з підошвою зі шкіри з гумовою накладкою – 45 календарних днів;

-взуття з підошвою з шкірволокна,стироніпу, транспоренту, полівінілхлориду– 60 календарних днів;

-взуття з підошвою з пористої гуми,поліуретану, термопластичного еластомеру– 70 календарних днів;

6.2.Гарантійні строки для взуття обчислюються з дня видачі замовлення або з початку сезону, у випадку отримання замовлення в не сезонний час:

-взуття зимового асортименту: з 15 листопада по 15 березня;

-взуття весняно-осіннього асортименту:з 15 березня по 15 травня, з 15 вересня по 15 листопада;

-взуття літнього асортименту: з 15 травня по 15 вересня.

6.3.Гарантійний строк, встановлений п.6.1.цих Правил, поширюється на основний виріб та не поширюється на комплектуючі вироби (у тому числі, але не виключно,на змінні (допоміжні) деталі). До змінних(допоміжних) деталей виготовленого взуття та/або виробу зі шкіри відносяться у тому числі, але не виключно, набійки,шнурки, блискавки, будь-яка фурнітура тощо.

6.4.Продавець не несе гарантійні зобов’язання щодо Товару у наступних випадках:

6.4.1.порушення правил та умов експлуатації Товару;

6.4.2.якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасними випадками, умисними чи необережними діями Замовника та/або третіх осіб;

6.4.3.якщо виявлені механічні пошкодження,що виникли після передачі Товару Покупцю;пошкодження, викликані дією вологи,снігу, солі, інших речовин, високих або низьких температур, окисленням,потраплянням сторонніх предметів;

6.4.4.якщо дефект виник внаслідок природнього зносу через тривале використання Товару,що викликало погіршення технічного стану і зовнішнього вигляду;

6.4.5.якщо Товар має сліди спроб некваліфікованого ремонту.

7.Повернення Товару

7.1.Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до законодавства України.

7.2.Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

7.3.Під час повернення товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

  1. Конфіденційність та персональні дані

8.1.Персональні дані Покупця підлягають обробці Продавцем у відповідності з Законом України №2297-VI від 01.06.2010 року “Про захист персональних даних”.

8.2.Персональні дані Покупців збираються та обробляються Продавцем виключно з метою продажу Товарів, належної реалізації умов даної Оферти та дотримання норм чинного законодавства України.

8.3.З метою забезпечення реалізації відносин щодо купівлі-продажу Товарів на Сайті, Покупець надає свою згоду Продавцю на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам на розсуд Продавця.

8.4.Продавець має право використовувати технологію “cookies”, щоб відстежувати діяльність Сайту та активність Покупців на ньому.

8.5.Файли “cookies” не збирають конфіденційну інформацію та не передаються третім особам.

8.6.Продавець вживає усіх можливих і достатніх заходів, щодо збереження персональних даних Покупців однак не може гарантувати їх абсолютну безпеку, зважаючи на особливості здійснення діяльності в мережі Інтернет.

  1. Інформація про Продавця

Фізична особа-підприємець

Моружко Анастасія Петрівна

45008, м. Ковель, Некрасова, 13

Телефон +38 (099) 659-62-80